تحقیق اجمالی پیرامون تناسخ از دیدگاه فلسفه
30 بازدید
محل نشر: علامه » تابستان 1385 - شماره 10 »(30 صفحه - از 143 تا 172)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تناسخ یکی از شاخه­های بحث خلود نفس است. اندیشمندان بعد از قبول خـود نفس، بـرای توجیه نحوه خلود، راههای متفاوتی را بیان نموده­اند. غالب اندیشمندان اسلامی راهی را که با شرع مقدس اسلام مطابق باشد، بیان کرده و برای اثبات خلود نفس به براهین عقلی و نقلی تمسّک جسته و با استفاده از آیات و روایات اثبات نموده­اند. اما عده­ای از اندیشمندان خواسته­اند خلود نفس را از طریق تناسخ اثبات نمایند، که مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی قرار نگرفته و آ‌ن را با دلیل و برهان ابطال نموده­اند. از تناسخ، صورتهای متفاوتی ارائه شده است که اکثر آنها قابل پذیرش نیست و دلایل عقلی و نقلی برای ابطال آنها وجود دارد، اما بعضی از صورتهای تناسخ قابل تطبیق با شرع مقدس اسلام است که از آن تناسخ ملکوتی تعبیر می­شود و خلود نفس را می­شود با آن توجیه کرد.
آدرس اینترنتی